Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Klubová soutěž ve hře na jamky

Klubová soutěž ve hře na jamky jednotlivců je pořádáno v kategorii muži a kategorii ženy. Jednotlivá kola soutěže budou odehrána v období od května do první poloviny září. Termíny pro odehrání zápasů každého kola jsou pevně stanoveny. 

Hráči se mohou přihlásit v recepci klubu. Při přihlašování do soutěže nahlásí hráči na sebe kontakt (číslo svého mobilního telefonu a mailovou adresu). 

Soutěžní výbor:

Josef Dobiáš,     603 200 542, dobias12@seznam.cz

Jan Mirvald        606 062 361, HonzaMirvald@seznam.cz

Tomáš Krblich    724 602 701, krblich@plzen.eu

 

Technická ustanovení:

Hraje se o jednotlivé jamky podle Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště Alfrédov.

Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených.

Nasazení hráčů a hráček bude provedeno podle jejich aktuálního HCP ke dni 15. 5. 2016. Přihlášení hráči budou seřazeni od nejnižších HCP do nejvyššího. Maximální počet hráčů pro první kolo je 64 u mužů a 32 u žen.

Soutěž bude zahájena 16. 5. 2016 a termíny pro odehrání jednotlivých kol jsou stanoveny takto:

 

Muži

1. kolo (64 hráčů)                       do 5. 6. 2016      (3 týdny)

2. kolo (32 hráčů)                       do 26. 6. 2016     (3 týdny)

3. kolo (osmifinále)                     do 17. 7. 2016     (3 týdny)

4. kolo (čtvrtfinále)                     do 7. 8. 2016      (3týdny)

5. kolo (semifinále)                     do 28. 8. 2016     (3 týdny)

6. kolo (finále)                            do 9. 9. 2016      (2 týdny)

 

Ženy

1. kolo (32 hráček)                      do 12. 6. 2016     (4 týdny)

2. kolo (osmifinále)                     do 10. 7. 2016     (4 týdny)

3. kolo (čtvrtfinále)                     do 31. 7. 2016     (3 týdny)

4. kolo (semifinále)                     do 21. 8. 2016     (3 týdny)

5. kolo (finále)                            do 9. 9. 2016      (3 týdny)

 

Termín utkání si soupeři spolu dohodnou tak, aby bylo sehráno ve výše uvedených termínech pro jednotlivá kola. Zápasy budou hrány s herními hendikepy *) a jamku vyhrává strana, jejíž čistý výsledek je nižší. Zápasy začínají od jamky č. 1 a postupuje se k jamce č. 18. Vítězem zápasu se stává strana, která vede o více jamek, než kolik jich zbývá k dohrání do jamky č. 18. V případě nerozhodného zápasu po odehrání 18-ti jamek se utkání prodlužuje pokračováním od jamky č. 1 o tolik jamek, kolik je třeba k rozhodnutí zápasu. Při prodloužení pokračuje zápas s herními hendikepy. 

Výsledek zápasu hráči oznámí soutěžnímu výboru nebo v recepci a to nejpozději do termínu pro ukončení daného kola.

V případě, že hráči neoznámí (nebo neodehrají utkání) výsledek zápasu v termínu pro dané kolo, bude postupující do dalšího kola určen losem. Výjimky pro prodloužení termínu odehrání zápasu povoluje soutěžní výbor na základě vážnosti důvodu a se souhlasem budoucího soupeře v dalším kole

 

*) Herní hendikep soupeřů pro dané utkání se vypočte jako 2/3 z rozdílu hracích HCP hráčů ke dni utkání. Rozdíl se zaokrouhlí na celé číslo nahoru.

Příklad výpočtu: Hráč 1 má aktuální HCP 8,3 tzn. herní HCP 8 (viz tabulka HRACÍ HCP na informační tabuli u vchodu do restaurace). Hráč 2 má aktuální HCP 30,6 a hrací HCP 33. Rozdíl herních HCP je 33 – 8 = 25 a 2/3 x 25 = 16,6. Hráč č. 2 má tedy výhodu jedné rány navíc na 17-ti nejtěžších jamkách (viz. Scorecard Alfrédov, nejtěžší jamka má Stroke index 1 a nejlehčí má18).

Povolení autíček pouze z důvodu zdravotního stavu hráče. Použití měřících přístrojů dálky je povoleno.

Hrací systém

Kategorie:

  • muži s HCP 0-54, hráno na jamky netto
  • ženy s HCP 0-54, hráno na jamky netto

Druhy soutěží:

  • Soutěž jednotlivců – celkový vítěz kategorii muži.
  • Soutěž jednotlivců – celkový vítěz kategorii ženy.

Výsledky:

Výsledky jednotlivých kol budou po ukončení všech zápasů k dispozici na webových stránkách klubu a na informační tabuli. Konečné výsledky soutěže budou zveřejněny po ukončení posledního soutěžního kola mistrovství

Ceny:

Pohár pro vítěze finále v každé kategorii.

Cena pro vítěze finále v každé kategorii.

Ceny pro druhé finalisty v každé kategorii.

vloženo: 22.04.2016