Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Alfíkova školička 2017

Tréninková školička je určena pro děti, které nemají nebo mají malé zkušenosti s golfem. Pravidelné lekce dětských tréninků budou zahájeny od 10. dubna 2017. Kurzy budou rozděleny do dvou věkových kategorií.

 

  • PO ( 5 -  8 let )   trenér - Ivan SVOBODA    (10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6.)
  • Záčátek výukové lekce od 18 hod
  • PO ( 9 -15 let )   trenér - Miroslav ČUDA (10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6.)
  • Začátek výukové lekce od 17 hod

Počet dětí ve skupině max.6 / min.3

Na závěr bude pro děti uspořádán závěrečný turnaj: ceny + občerstvení

Jakékoliv změny budou včas zveřejněny.

Ceník

  • Jarní kurz obsahuje 10 lekcí / 1 lekce 55 min.       1 650,-Kč

          Tato cena je pouze pro děti členů golfového klubu Alfrédov

  • Cena pro nečleny golfového klubu 10 lekcí            3 300,- Kč

Další informace poskytneme na recepci tel. 374 695 101, 725 404 996

Alfíkova školička 2017