Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Alfíkova školička 2018 Jaro

Tréninková školička je určena pro děti, které nemají nebo mají malé zkušenosti s golfem. Pravidelné lekce dětských tréninků budou zahájeny od 16. dubna 2018. Kurzy budou rozděleny do dvou věkových kategorií.

  • PO ( 5 -  8 let )   trenér - Ivan SVOBODA  (16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6.)
  • Záčátek výukové lekce od 18 hod

 

  • PO ( 9 -15 let )   trenér - Tomáš Kuch  (16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6.)
  • Začátek výukové lekce od 17 hod

Počet dětí ve skupině max.6 / min.3

Na závěr bude pro děti uspořádán závěrečný turnaj: ceny + občerstvení

Jakékoliv změny budou včas zveřejněny.

Ceník

  • Jarní kurz obsahuje 10 lekcí / 1 lekce 55 min.       1 650,-Kč

          Tato cena je pouze pro děti členů golfového klubu Alfrédov

  • Cena pro nečleny golfového klubu 10 lekcí            3 300,- Kč

Další informace poskytneme na recepci tel. 374 695 101, 725 404 996

 

Alfíkova školička 2018 Jaro