Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Alfíkova sportovní příprava se zaměřením na golf 2019 Jaro

Tréninková školička je určena pro děti, které nemají nebo mají malé zkušenosti s golfem. Pravidelné lekce dětských tréninků budou zahájeny od 15. dubna 2019. Kurzy budou rozděleny do dvou věkových kategorií.

  • PO ( 5 - 8 let )   trenér - Ivan SVOBODA  (15.4. 22.4. 29.4. 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6.)
  • Záčátek výukové lekce od 18 hod

 

  • PO ( 9 - 15 let )   ČGF trenér 3. třídy - Tomáš Kuch  (15.4. 22.4. 29.4. 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6.)
  • Začátek výukové lekce od 17 hod

 

Na závěr bude pro děti uspořádán závěrečný turnaj: ceny + občerstvení

Jakékoliv změny budou včas zveřejněny.

Ceník

  • Jarní kurz obsahuje 10 lekcí / 1 lekce 55 min.       1 650,-Kč

          Tato cena je pouze pro děti členů golfového klubu Alfrédov

  • Cena pro nečleny golfového klubu 10 lekcí            3 300,- Kč

Další informace poskytneme na recepci tel. 374 695 101, 725 404 996

 

Alfíkova sportovní příprava se zaměřením na..