Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Golf

GDPR

ZÁSADY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu: Vladislav Karlík, IČ 18251587, místem podnikání Kostelec č.92, PSČ 349 01. Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) při telefonické domluvě či e-mailem při poptávce či objednávce:

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, státní občanství, č. pasu
 • adresní údaje – adresa bydliště, příp. místa pobytu, místo narození
 • kontaktní údaje - e-mail, bydliště, telefonní číslo, faxové číslo atp.
 • číslo bankovního účtu

a dále technické údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):

 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 • případně jiné online identifikátory.

3. Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro Vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

Vaše údaje zpracováváme za účely:

 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného na e-mail uvedený na webových stránkách (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy),
 • vyřízení poptávky, poskytnutí služby (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem),
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy),

4. Co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují:

 1. Plnění smluvní povinnosti - vyřízení objednávky nebo poptávky po našich službách, plnění smluvních povinností,
 2. Plnění zákonné povinnosti - plnění zákonných povinností, kdy je účel dán právními předpisy, které nám ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje, např. daňových povinností, archivace faktur a účetnictví.
 3. Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 4. Váš souhlas - rozesílání newsletteru.

5. Můžete mé osobní údaje zpracovávat i bez mého souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6. Kdo má k mým osobním údajům přístup?

K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen “Zpracovatelé”). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • poskytovatel webového řešení/webhostingu / IT služeb,
 • externí poskytovatel účetních a daňových služeb,
 • externí poskytovatel právních služeb,
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů, turnajů atd.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.

7. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany vašich osobních údajů.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů.

8. Jak dlouho mé údaje zpracováváte?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a poté po dobu 3 let po jeho ukončení na základě oprávněného zájmu.

V případě vámi uděleného souhlasu po dobu trvání daného souhlasu, když maximální doba trvání jest specifikována v předmětném souhlasu, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Údaje poskytované pro plnění právní povinnosti budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

9. Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:

 • právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně má právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).

10. Jak nás můžete kontaktovat?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a tak se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu karlikova@alfredov.cz nebo prostřednictvím kontaktu na našich webových stránkách.

 

Agenda: Účely zpracování osobních údajů

1. Vyřízení požadavku prostřednictvím zprávy

Pokud nás kontaktujete pomocí e-mailu, Facebookem nebo telefonicky, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro účely vyřízení vašeho požadavku nebo poptávky.

Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, tj. k vyřízení konkrétního požadavku a ochranné lhůty maximálně 6 měsíců, ledaže dojde k dalšímu zpracování osobních údajů (uzavření smlouvy, trvání smluvního vztahu, udělení souhlasu, oprávněný zájem správce).

2. Vyřízení poptávky nebo poskytnutí služby

Údaje získané za účelem vyřízení poptávky či poskytnutí služby o vás uchováváme po dobu stanovenou zákonem a jsou zpracovány v elektrické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje využíváme ke správě a zpracování vaší objednávky a k zasílání oznámení s objednávkou spojených (např. připomenutí změny termínu atp..).

Služby poskytujeme zásadně v našem resortu. Pokud při platbě na místě zvolíte možnost platby platební kartou, jsou nezbytně nutné informace předávány platebním společnostem pro identifikaci platby. Číslo účtu nijak nezpracováváme ani neuchováváme.

3. Rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů

3.1 Rozesílání e-mailů stávajícím zákazníkům

Pokud jste našimi zákazníky, zasíláme vám obchodní a informační sdělení týkající se termínů konání golfových turnajů. Takové e-maily vám můžeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud nechcete takové obchodní sdělení od nás odebírat, máte právo vznést námitku tím, že nás kontaktujete, nebo se můžete z odběru takového sdělení kdykoliv odhlásit. Odkaz pro odhlášení najdete na konci každého námi zasílaného obchodního sdělení.

3.2 Rozesílání newsletteru a marketingových sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru pomocí webového formuláře, zasíláme Vám obchodní a informační sdělení týkající se našich služeb, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení na základě vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Obchodní sdělení budeme zasílat nejdéle 5 let po poskytnutí služby nebo udělení souhlasu, ledaže byste nám po této době udělili souhlas na další období.

Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na daný odkaz na konci e-mailu zaslaného na vaši adresu nebo nás můžete za tímto účelem kontaktovat

4. Zpracování cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies za těmito účely:

 • zajištění provozu a funkčnosti webových stránek,
 • statistické a analytické účely,

4.1 Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Jejich sběr je možné považovat za zpracování osobních údajů.

Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek vašim potřebám. Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu přizpůsobení služeb a cílení reklam pro vás osobně. Tyto informace se ukládají do tzv. cookies.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání konkrétních osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies ve výchozím nastavení bez přihlášení nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Vy, jako uživatelé, máte možnost prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče určit, zda prohlížeč dovolí webové stránce ukládat cookies. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč se tak stává nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo omezením konkrétní reklamní sítě.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek. Cookies jsou zpracovávány dle jejich životnosti, až v délce 2 let nebo dle nastavení vašeho prohlížeče, popř. do jejich odstranění z vaší strany. Délka ukládání jednotlivých cookies je nastavena v jejich přehledu ve vašem prohlížeči.

4.2 Jaké cookies používáme?

 1. Provozní cookies -  tyto umožňují přizpůsobit webové stránky a jejich obsah uživatelským preferencím. V případě objednání zboží umožňují zapamatování nákupního košíku a po přihlášení na webové stránky umožňují rozpoznat stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu atd.) Dále se jedná o funkční cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek.
 1. Statistické cookies - Další skupinu představují  statistické a analytické cookies např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou považovány za cookies první strany a pomáhají nám měřit návštěvnost našich stránek. Tyto cookies můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

4.3 Budou webové stránky fungovat i bez cookies?

Webové stránky je možné používat i v režimu, který nevyžaduje cookies. Takové nastavení je třeba provést v nastavení prohlížeče. Zakázáním cookies však může dojít k omezení plné funkčnosti a kompatibility webových stránek.

4.4 Jak zamezit ukládání cookies a jak je vymazat?

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies zcela odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

5. WEBKAMERY

 Záběry z webových kamer golfového hřiště nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 2 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).