Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Místní pravidla - platná od 2015

Hranice hřiště je vyznačena

 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č., 5, 9 a vpravo od hracího pole jamek č. 2 a 13, za jamkovištěm č. 9 a 13

 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č. 3, 4, 6, 8 a vpravo od hracího pole jamek č. 1, 13, 14, 15, 16, 17 na těchto jamkách platí zákaz vstupu do prostoru (pole) za hranicí hřiště.

 • bližším okrajem silnice za jamkovištěm č. 7 a vpravo od hracího pole jamky č. 18

 • plotem obory mezi poli jamek č. 2 a 10

 • vnitřním autem mezi hracími poli jamek č. 11 a 16

Vodní překážky

 • vodní překážka

  • rybník před jamkovištěm č. 5, 14 a 18

  • rybník pod odpalištěm č. 11,

  • potok před jamkovištěm č. 13

 • podélná vodní překážka

  • potok tekoucí korytem hracího pole jamky č. 6 a 14,

  • potok tekoucí korytem vlevo od hracího pole jamky č. 7, 10, 12, 15, 16, 17

  • potok tekoucí korytem vpravo od hracího pole jamky č. 11 a za jejím jamkovištěm

  • vodní plocha vlevo od hracího pole jamky č. 6, 7, 10, 12, 13, 14 a 17

  • vodní plocha vlevo a za jamkovištěm č. 7, 15 a 17

  • vodní plocha vpravo od jamkoviště č. 14

  • vodní plocha v hracím poli jamky č. 14

  • vodní plocha a prostor mezi jamkami č. 12, 13, 14 ohraničená plotem; z oploceného prostoru je hra zakázána

    

   Dropovací zóny

 • jsou vyznačeny tabulkami „Drop zone“ u vodních překážek na jamkách č. 11 a 18. Hráč může postupovat dle Pravidla 26, nebo může míč spustit s jednou trestnou ranou v dropovací zóně.

Nepohyblivé závady

 • všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové boxy, povrchové drenáže aj.)

 • součásti informačního a reklamního systému, všechny lavičky a odpadkové koše

 • sloup elektrického vedení na jamce č. 8, - pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, hráč musí ránu beztrestně opakovat

 • plot, který označuje vodní plochu a prostor mezi jamkami č. 12,13,14

Pohyblivé závady

 • kameny v pískových pastích; kameny se mohou se beztrestně odstranit

 • všechny kolíky červené, žluté a modré barvy označující vodní překážky a půdu v opravě

 • všechny kolíky označující vzdálenosti 200, 150 a 100 metrů od předního okraje jamkoviště

Části hřiště vyžadující ochranu – půda v opravě

 • plocha značená modrými kolíky

 • stromky a keře označené modrým fáborkem nebo opatřené upevňovacím kůlem včetně mulčovací kůry pod stromky a keři – povinnost beztrestného spuštění míče

 • travní školka mezi jamkami č. 3 a 5

Přerušení /obnovení hry:

 • přerušení hry:3 x krátký zvukový signál

 • obnovení hry: 1 x dlouhý zvukový signál 

   

  Trest za porušení místního pravidla:

 • hra na jamky: ztráta jamky

 • hra na rány: dvě trestné rány

Místní pravidla - platná od 2015 Místní pravidla - platná od 2015 Místní pravidla - platná od 2015 Místní pravidla - platná od 2015