Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Místní pravidla - platná od 2019

Místní pravidla GC Alfrédov

(platná od 1.4.2019)

Definování hranic hřiště, hranice jsou určeny:

 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č., 5, 9 a vpravo od hracího pole jamek č. 2 a 13, za jamkovištěm č. 9 a 13
 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č. 3, 4, 6, 8 a vpravo od hracího pole jamek č. 1, 13, 14, 15, 16, 17 na těchto jamkách platí zákaz vstupu do prostoru (pole) za hranicí hřiště.
 • bližším okrajem silnice za jamkovištěm č. 7 a vpravo od hracího pole jamky č. 18
 • plotem obory mezi hracími poli jamek č. 2 a 10
 • vnitřním autem mezi hracími poli jamek č. 11 a 16

Trestné oblasti

 • žluté trestné oblasti
  •  rybník ze strany odpaliště před jamkovištěm č. 5, 14 a 18
  • potok před jamkovištěm č. 13
 • červené trestné oblasti
  • potok tekoucí korytem hracího pole jamky č. 6 a 14,
  • potok tekoucí korytem vlevo od hracího pole jamky č. 7, 10, 12, 15, 16, 17
  • potok tekoucí korytem vpravo od hracího pole jamky č. 11 a plocha za jejím jamkovištěm
  • vodní plocha vlevo od hracího pole jamky č. 6, 7, 10, 12, 13, 14 a 17
  • vodní plocha vlevo a za jamkovištěm č. 7, 15 a 17
  • vodní plocha vpravo od jamkoviště č. 5 a 14 a od hracího pole jamky č. 11
  • vodní plocha v hracím poli jamky č. 14
  • vodní plocha a prostor mezi jamkami č. 12, 13, 14

Dropovací zóny

jsou vyznačeny tabulkami „Drop zone“ u trestné oblasti na jamkách č. 11 a 18. Jestliže je míč v trestné oblasti na jamce č.11 nebo č.18 včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny

 • Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo
 • Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně, která je označena tabulkou „Drop zone“, Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle pravidla 14.3

Nepohyblivé závady jsou:

 • všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové boxy, povrchové drenáže aj.)
 • součásti informačního a reklamního systému, všechny lavičky a odpadkové koše
 • sloup a dráty elektrického vedení na jamce č. 8, - pokud míč zasáhne dráty nebo sloup elektrického vedení, hráč musí ránu beztrestně opakovat

Pohyblivé závady

 • všechny kolíky červené, žluté a modré barvy označující trestné oblasti a půdu v opravě
 • všechny kolíky označující vzdálenosti 200, 150 a 100 metrů od předního okraje jamkoviště

Části hřiště vyžadující ochranu – ochrana mladých stromků

 • plocha značená modrými kolíky
 • travní školka mezi jamkami č. 3 a 5
 • stromky a keře označené modrým fáborkem nebo opatřené upevňovacím kůlem včetně mulčovací kůry pod stromky a keři.
  • Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1f.
  • Jestliže hráčův míč leží v trestné oblasti a takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít buď úlevu s trestem podle Pravidla 17.1e, nebo beztrestnou úlevu podle Pravidla 17.1e(2).

 

Přerušení /obnovení hry:

 • přerušení hry:   3 x krátký zvukový signál
 • obnovení hry:   1 x dlouhý zvukový signál 

 

Trest za porušení místního pravidla:

 • hra na jamky: ztráta jamky
 • hra na rány: Všeobecný trest podle příslušného pravidla (dvě trestné rány)

Místní pravidla - platná od 2019 Místní pravidla - platná od 2019 Místní pravidla - platná od 2019 Místní pravidla - platná od 2019