Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Golf

Místní pravidla

Místní pravidla GCAL

Hranice hřiště je vyznačena

 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č., 5, 9 a vpravo od hracího pole jamek č. 2 a 13, za jamkovištěm č. 9 a 13
 • bílými kolíky vlevo od hracího pole jamek č. 3, 4, 6, 8 a vpravo od hracího pole jamek č. 1, 13, 14, 15, 16, 17 na těchto jamkách platí zákaz vstupu do prostoru (pole) za hranicí hřiště.
 • bližším okrajem silnice za jamkovištěm č. 7 a vpravo od hracího pole jamky č. 18
 • plotem obory mezi poli jamek č. 2 a 10
 • vnitřním autem mezi hracími poli jamek č. 11 a 16

Trestné oblasti

 • žluté trestné oblasti
  • rybník před jamkovištěm č. 5, 14 a 18
  • rybník pod odpalištěm č. 11,
  • potok před jamkovištěm č. 13
 • červené trestné oblasti
  • potok tekoucí korytem hracího pole jamky č. 6 a 14,
  • potok tekoucí korytem vlevo od hracího pole jamky č. 7, 10, 12, 15, 16, 17
  • potok tekoucí korytem vpravo od hracího pole jamky č. 11 a za jejím jamkovištěm
  • vodní plocha vlevo od hracího pole jamky č. 6, 7, 10, 12, 13, 14 a 17
  • vodní plocha vlevo a za jamkovištěm č. 7, 15 a 17
  • vodní plocha vpravo od jamkoviště č. 14
  • vodní plocha v hracím poli jamky č. 14
  • vodní plocha a prostor mezi jamkami č. 12, 13, 14

 

Dropovací zóny

 • jsou vyznačeny tabulkami „Drop zone“ u trestních oblastí na jamkách č. 11 a 18. Hráč může postupovat dle Pravidla 17, nebo může míč spustit s jednou trestnou ranou v dropovací zóně.

Nepohyblivé závady

 • všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové boxy, povrchové drenáže aj.)
 • součásti informačního a reklamního systému, všechny lavičky a odpadkové koše
 • sloup elektrického vedení na jamce č. 8, (pozn. pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, hráč musí ránu beztrestně opakovat)

Pohyblivé závady

 • kameny v pískových pastích; kameny se mohou se beztrestně odstranit
 • všechny kolíky červené, žluté a modré barvy označující vodní překážky a půdu v opravě
 • všechny kolíky označující vzdálenosti 200, 150 a 100 metrů od předního okraje jamkoviště

Části hřiště vyžadující ochranu – půda v opravě

 • plocha značená modrými kolíky
 • stromky a keře označené modrým fáborkem, nastříkané modrou barvou (spay-em), opatřené upevňovacím kůlem, nebo mulčovací kůrou pod stromky a keři. Hráč má povinnost beztrestného spuštění míče
 • travní školka mezi jamkami č. 3 a 5

Přerušení /obnovení hry:

 • přerušení hry:   3 x krátký zvukový signál
 • obnovení hry:   1 x dlouhý zvukový signál 

 

Trest za porušení místního pravidla:

 • hra na jamky: ztráta jamky
 • hra na rány: dvě trestné rány

Místní pravidla Místní pravidla Místní pravidla Místní pravidla