Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Golf

Provozní řád hřiště

Provozní řád hřiště

Provozní doba – hlavní sezona (duben až říjen 8:00 – 19:00)

1.         Všeobecné podmínky:

a)  golfové hřiště je přístupné pouze v provozní době, není-li s provozovatelem dohodnuto jinak

      b)  ve skupině je povoleno hrát maximálně čtyřem hráčům

 

2.         Povinnosti hráče:

     a)  hráč je povinen se před vstupem na hřiště nahlásit v recepci klubu

b)  hráč je povinen zahájit hru na odpališti jamky č. 1 a pokračovat dále na jamkách č. 2; 3; 4 atd. Možnost změny místa zahájení hry viz bod 3. c.

c)  v případě přerušení hry po dohrání jamky č.9 je hráč povinen dát přednost na odpališti jamky č. 10 těm hráčům, kteří přicházejí od jamky č. 9 a pokračují bez přerušení hry na jamce č. 10

d)  hráč je povinen se během hry prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud tak neučiní, může být vykázán ze hřiště.

e)  hráč je povinen dodržovat rezervovaný čas pro zahájení hry

f)  hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat po sobě stopy v bankrech a vypichovat stopy po dopadu míče na jamkovišti

g)  hráč je povinen dodržovat Pravidla golfu a řídit se Místními pravidly

h)  hráč je povinen se během hry chovat tak, aby nedocházelo k poškozování hřiště a jeho vybavení

i)   hráč je povinen být vhodně oblečen, jak je uvedeno na informační tabuli umístěné u vchodu do restaurace (dodržovat dress code)

 

3.         Zákazy:

a)  je zakázáno vstupovat do prostoru mezi jamkami č. 12, 13, 14 ohraničené plotem, na kterém jsou umístěny tabulky s nápisem Zákaz vstupu.

b)  je zakázáno vstupovat na pozemky za hranicí hřiště vlevo od hracího pole na jamkách č. 3, 4, 6, 8, a vpravo od hracího pole na jamkách č. 1, 13, 14, 15, 16, 17 kde jsou umístěny tabulky s nápisem Zákaz vstupu. Za porušení zákazů vstupu může být hráč vykázán ze hřiště

c)  je zakázáno zahajovat hru na hřišti z odpaliště jiné jamky než č. 1. Možnost změny místa zahájení hry řeší hráč na recepci. Svolení může vydat pouze maršál nebo člen STK, jsou-li přítomni na hřišti a znají obsazenost hřiště. V případě jejich nepřítomnosti, rozhoduje majitel hřiště.

d)  je zakázáno vjíždět s ručními vozíky na odpaliště a jamkoviště a stavět tam nosící bagy

e)  je zakázáno hrát, pokud skupina hráčů před hráčem není z možného dosahu jeho rány

f)   je zakázáno hrát, pokud by hráč mohl ohrozit zaměstnance údržby hřiště

g)  je zakázáno hrát na hřišti cvičnými míči

h)  je zakázáno vodění psů na hřiště

 

Za opakované nedodržování provozního řádu hřiště bude hráči zakázán vstup na hřiště!

Provozní řád hřiště Provozní řád hřiště Provozní řád hřiště Provozní řád hřiště