Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Lov a rybaření

Ceník zvěře 2023

1ks       Prase divoké do 30kg / Wildschwein bis 30 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100€
1ks       Prase divoké od 30kg do 80kg/ Wildschwein 30 -80 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€
1ks       Prase divoké od 80kg do 100kg / Wildschwein 80 -100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250€
1ks       Prase divoké nad 100kg / Wildschwein uber 100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300€

1ks       Postřelení (barva) / Wildschwein (farbe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100€


1ks       Srnec / Rehbock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280€
1ks       Srna / Rehgeiß  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50€
1ks       Postřelení (barva) - srnec / srna / Farbe . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 120€ / 10€

1ks       Muflon do 2 let / Mufflon unter 2 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 300€
1ks       Muflon 3 roky / Mufflon 3 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500€
1ks       Muflon 4 roky / Mufflon 3 Jahre . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650€
1ks       Muflon nad 5 let / Mufflon über 5 Jahre . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800€
1ks       Muflonka / Frau aus Mufflon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50€

1ks       Postřelení (barva) - muflon / muflonka / Farbe  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 100€ / 20€


1ks       Jelen Sika / Sikahirsch                                                                                                                    
♦  špičák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€
♦  vydlák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 200€
♦  šesterák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500€
♦  osmerák . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000€
1ks       Laň / Damhirschkuh . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€

1ks       Postřelení (barva) - jelen / laň / Farbe  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€ / 20€


1ks       Uskladnění zvěře 1 den / Lagerung von Waldtieren 1 Tag  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3€
1ks       Vstup do revíru / Betreten Sie den Bezirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€
1ks       Doprovod - 1 vycházka / Eskorten - 1 Spaziergang  . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€
1ks       Dohledávka se psem / Suche mit Hund . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50€