Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Novinky

Zásady první pomoci

Vážení golfisté a návštěvníci resortu Alfrédov,

byli bychom velice rádi, kdybyste si udělali chvilku času a oprášili si Zásady první pomoci. Věřte, že ta půl hodina, kterou tomu budete věnovat, může někomu zachránit život. Jistě řeknete, že to vše znáte, ale v krizové situaci vše vypadá jinak a než někomu ještě více ublížit špatnou pomocí, je dobré si projít zásady znovu. Určitě namítnete, že to nebudete nikdy potřebovat, ale po naší nedávné zkušenosti, napíši, že možná i budete!!!! Moc děkuji za čas, který jste tomu věnovali a budu nám všem přát, abysme to nikdy nemuseli použít.

Přeji krásné dny z Alfrédova, Karlíková Gabriela

Zásady první pomoci

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení.

Základní zásady první pomoci:

 • Nejhorší je nedělat nic!
 • Nereaguje-li osoba ani na bolestivý podnět a zdá se vám, že ani po záklonu hlavy
  nedýchá normálně nebo nedýchá vůbec, ihned začněte provádět masáž hrudníku a umělé dýchání
 • Vždy dbejte na bezpečnost ošetřovaného i svoji vlastní
 • Nevíte-li si rady anebo vám vaše první pomoc připadá nedostatečná, volejte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na tel. 155 nebo linku 112
 • Povinnost poskytnout zdravotní pomoc osobě, která jeví známky poruchy zdraví, je dána zákonem a platí tedy pro každého, neposkytnutí první pomoci je sankcionováno dle zákona

Přivolání záchranné služby:

 • na telefonním čísle 155, případně na lince 112
 • dbejte všech pokynů dispečera a nikdy nezavěšujte jako první
 • kvalifikovaný dispečer rozhodne o nutnosti vyslání výjezdové skupiny s lékařem či bez lékaře, popřípadě s vámi povede tzv. telefonicky asistovanou první pomoc
 •  po volání záchranné služby buďte dále na telefonu, z něhož jste volali – pro případ potřeby doplnění dalších informací či dalšího kontaktu
 • při čekání příjezdu záchranné služby se snažte záchranářům jejich práci co nejvíce usnadnit – vyjděte na příjezdovou cestu, rozsviťte světlo, otevřete dveře apod.
 •  s sebou by měl mít nemocný doklady, finanční hotovost, užívané léky nebo jejich seznam se způsobem užívání, telefonní kontakt na své blízké, popř. mobilní telefon a hygienické potřeby

Po příjezdu záchranné služby se může ošetřující lékař či záchranář zeptat na doplňující informace o stavu postiženého, proto si všímáme základních znaků:

 • úrovně vědomí – zda je plně orientovaný (místem, časem, prostorem)
 •  frekvence a typu dýchání – zda se při chůzi či řeči nezadýchává, zda nejsou slyšet abnormální zvuky při dýchání, zda nevyžaduje polohu vsedě při namáhavém dýchání – normální dechová frekvence dospělého v klidu je 12 – 20/min
 •  kůže – zda není bledá, modrošedá, žlutá, červená, příliš vlhká či suchá; tyto znaky mohou signalizovat konkrétní problém
 •  dostatečnosti hydratace – zda není jazyk suchý – znak špatné hydratace
 •  polohy, kterou nemocný zaujímá – zda chodí sám či s jen s podporou, sedí nebo pouze pasivně leží
 • hlavy – zda nejsou přítomna zranění a výtok krve z nosu nebo ucha, zda jsou stejně velké zornice a mimika obličeje stranově symetrická
 • abnormalit v oblasti hrudníku a břicha
 • končetin – zda jsou bez zranění a změn na kůži, zda jsou normálně nebolestivě pohyblivé, zda jsou teplé a prokrvené a zda je hmatný puls na kotníku

vloženo: 21.04.2020