Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Novinky

Počet hráčů ve flightu a nošení roušek při hře po 20. 04. 2020

Právní komise ČGF dne 19. 04. 2020 vydala souhrnné stanovisko ke golfové hře po vstupu v účinnost nového Mimořádného opatření, ve kterém bylo uvedeno:

„Lze tak bez dalšího shrnout, že od 20. 04. 2020 lze hrát golf – za dodržování všeobecně známých omezení (skupinky max. dvou hráčů s výjimkou členů domácnosti, distance dva metry nebo jinak roušky atd.) - ve flightech podle Pravidel golfu a bez nutnosti změny průchodnosti hřišť, tedy bez nutnosti „vynechávání“ startovních časů. Je pouze nutné dbát toho, aby hráči a skupinky hráčů dodržovali rozestupy – typicky na startu, na odpalištích, na greenech a při hledání“.


Množí se dotazy ze strany klubů, provozovatelů i hráčů, zda to znamená, že od 20. 04. 2020 mohou být flighty opět čtyřčlenné a jak je to s nošením roušky při hře golfu a trénování na DR.


Počet osob ve flightu:
Odpověď dává Mimořádné opatření v čl. I odst. 3, odrážka druhá: „společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry“.
Zachovávají-li sportující osoby od sebe odstup dva metry, není jejich počet nijak omezen (například v parku nebo v přírodě běží mnoho sportovců a jsou mezi nimi rozestupy alespoň dva metry).
V praxi při hraní golfu to tedy znamená, že u odpaliště jsou hráči, kteří se od sebe vzájemně drží na vzdálenost větší dvou metrů. Hráč uvede míč do hry odpalem, odstoupí stranou na dva metry atd. až uvedou do hry své míče všichni hráči, kteří se potom vydají ke svým míčům. Po celou dobu hráči mezi sebou dodržují odstupy dva metry.
Při dodržení zásady „odstupu dvou metrů“ není počet hráčů ve flightu omezen.


Roušky:
Z Mimořádného opatření v čl. I odst. 3, odrážka první vyplývá, že z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tedy roušek, jsou vyjmuty osoby věnující se hře golfu na golfových hřištích nebo nácviku golfových ran na DR, „jsou-li tyto osoby odděleny od jiných osob vzdáleností nejméně dva metry“.
Při dodržení zásady „odstupu dvou metrů“ nejsou roušky povinné.


Členové domácnosti:
Členové domácnosti, tedy společně žijící rodiče s dětmi, nemusí MEZI SEBOU při hře golfu ani při nácviku na DR dodržovat odstup dvou metrů, a přitom nemusí mít roušku.


V souvislosti se shora uvedeným upozorňujeme:
• jsou-li ve flightu více než dvě osoby, smí se k sobě na vzdálenost menší dvou metrů přiblížit vždy pouze dvě osoby (přiblížením se k sobě vytvoří skupinu, která ale smí být max. dvoučlenná) a v takovém případě si MUSÍ OBA NASADIT ROUŠKU (například při řešení pravidlové situace)
• jestliže se k hráči přiblíží jakákoli osoba na vzdálenost menší dvou metrů, MUSÍ SI OBA NASADIT ROUŠKU (např. pracovník údržby, hráč z jiného flightu hledající míč atd.)
• DR – trénující osoba nemusí mít roušku, není-li v okruhu dvou metrů další osoba
• trenér nemusí mít roušku, drží-li se ve vzdálenosti dvou metrů od ostatních
• trenér může trénovat více osob najednou za podmínky, že všechny trénované osoby jsou od sebe ve vzdálenosti minimálně dvou metrů, takže může přecházet od jedné podložky ke druhé, třetí atd – přiblíží-li se na vzdálenost menší dvou metrů, MUSÍ SI OBA NASADIT ROUŠKU
• v případě členů domácnosti povinnost nosit roušku při menší vzdálenosti než dva metry, NEPLATÍ – NEMUSÍ MÍT ROUŠKU
• v případě členů domácnosti omezení velikosti skupin NEPLATÍ
• po odbavení hráč „začíná sportovat“ až okamžikem, kdy se dostaví na první odpaliště a je připraven ke hře anebo je připraven ke hře na DR – teprve tehdy by měl sejmout roušku
• neúčastní-li se osoba hry na hřišti či aktivního nácviku na DR je povinna mít roušku.

vloženo: 21.04.2020